INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Właścicielem sklepu internetowego Jes-Shop.pl jest Firma Handlowa Bożena Jankowska z siedzibą w Legnicy przy ul. Gwiezdnej 35f, NIP 691-000-89-87.
 2. F.H. Bożena Jankowska jest stroną umowy sprzedaży z Klientem.
 3. Produkty to wszelkie towary, które Klient może nabyć w sklepie internetowym Jes-Shop.pl . Wszelkie produkty posiadają deklaracje producentów i importerów o zgodności z obowiązującymi normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.
 4. Zamówień w sklepie Jes-Shop.pl mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie Jes-Shop.pl jest poprawne zarejestrowanie się, wraz z zaakceptowaniem warunków i kosztów dostawy.
 5. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie Jes-Shop.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych F.H. Bożena Jankowska. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych przez F.H. Bożena Jankowska w celach promocyjno-marketingowych.
 6. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci sklepu Jes-Shop.pl mają prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystania.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Ilość oferowanych produktów w ramach sklepu Jes-shop.pl jest zmienna i podlega stałej aktualizacji
 2. F.H. Bożena Jankowska zastrzega sobie prawo odwołania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyn.
 3. Zamówienia będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia są przyjmowane 24 h/dobę za pośrednictwem witryny Jes-Shop.pl
 4. Klient zobowiązany jest do podania dokładnego adresu e-mail oraz numeru telefonu celem potwierdzenia zamówienia oraz jego szczegółów.
 5. Zamówienia będą rozpatrywane w ciągu 24h roboczych od dnia ich złożenia.
 6. Produkty będą przygotowywane do wysyłki po prawidłowym potwierdzeniu zamówienia.
 7. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 24 h zamówienie zostaje anulowane.
 8. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.
 9. Sklep Jes-Shop.pl zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zamówienia bez podania przyczyn.
 10. Na czas realizacji zamówienia składają się czas wysyłki oraz czas dostawy.
  Czas wysyłki jest to czas potrzebny na przygotowanie produktu do wysyłki, wynosi do 48h (w dni robocze od poniedziałku do piątku).
  Czas dostawy jest to czas potrzebny na dostarczenie przesyłki do domu Klienta przez firmę kurierską lub Pocztę Polską
 11. Sklep Jes-Shop.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmy realizujące dostawę.
 12. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu prawidłowego potwierdzenia zamówienia.

DOSTAWA

 1. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DPD.
 2. Szczegółowe zasady dostawy towarów do domu Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.
 3. Koszt dostawy uzależniony jest od wielkości przesyłki i firmy realizującej dostawę.
  Wysyłane CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
 4. Dostawy odbywają się na adres podany w zamówieniu. W przypadku płatności przelewem na konto sklepu istnieje możliwość dostawy na dowolny adres na terenie Polski.
 5. Nie realizujemy dostaw za granice.
 6. Sklep Jes-Shop.pl nie określa dolnej wartości zamówienia.
 7. Zamówienia o wartości powyżej 140 zł, zwalniają kupującego z opłaty za przesyłkę.

PŁATNOŚCI

 1. Płatności można realizować przelewem lub za pobraniem
 2. W przypadku płatności przy odbiorze, należność za zakupiony produkt, po uprzednim pokwitowaniu, pobiera upoważniony pracownik firmy realizującej dostawę.
 3. W przypadku przelewu na konto bankowe wysyłka następuje po wpłynięciu należności na konto. W związku z mogącymi wystąpić różnicami zamówienia i dostępności produktów prosimy o dokonywanie przelewów po potwierdzeniu skompletowania zamówienia.
 4. Kwoty przedpłacone za nie zrealizowane produkty będą zwracane na konto Kupującego.

REKLAMACJE

 1. F.H. Bożena Jankowska uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi za wady ukryte w uzasadnionych przypadkach, koszt dostawy do F.H. Bożena Jankowska ponosi Kupujący.
 2. Reklamacje, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów technicznych monitora Klienta nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.
 3. Klient ma prawo do sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałe podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego wraz z przedstawicielem firmy realizującej dostawę.
 5. Reklamacje składane są za pośrednictwem poczty w siedzibie F.H. Bożena Jankowska, ul. Gwiezdna 35f, 59-220 Legnica. Reklamacje rozpatrywane będą w terminach ustawowych. W przypadku uznania reklamacji produkt zostaje wymieniony na wolny od wad i dostarczony na koszt sprzedającego.
 6. Klient może w ciągu 10 dni od dnia wydania produktu - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów - odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania na własny koszt zakupionych produktów w nie naruszonym,  oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania lub być uszkodzony, dotyczy to także opakowania.
 8. Należność za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego. Koszty dostawy i odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.
 9. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. F.H. Bożena Jankowska zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 2. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
 3. Zdjęcia mogą przedstawiać wielowariantowość produktu, jego zróżnicowanie kolorystyczne oraz sposób pakowania. W procesie zamawia prosimy o w miarę szczegółowe wskazanie produktów wielowariantowych rozmiaru (Np. XL ) oraz koloru (Np. Biały)
 4. Niewypełnienie pola kolor lub rozmiar, itp. będzie oznaczało zgodę na wydanie losowe danego produktu w ramach jego kolorystyki lub wariantowości.
 5. Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich za 1 szt. i zawierają podatek VAT
 6. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w sklepie Jes-Shop.pl. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonania zamówienia w sklepie Jes-Shop.pl
 7. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie Jes-Shop.pl rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby F.H Bożena Jankowska.
 9. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Właściciela , aby usunął jego konto.